Портфолио » Спорт в искусстве » Весна на стадионе. Спецгимнастика
СпециализацияСтанковая графика
ЖанрСпорт