СпециализацияСтанковая графика
Предмет искусстваОфорт
Техникатравление
Материалофорт на меди