СпециализацияСтанковая графика
Предмет искусстваОфорт
ТехникаТравление
Материалофорт на меди