Портфолио » Участие в 2518 » «А красиво же»
СпециализацияКерамика
ТехникаРучная лепка
МатериалФаянс, глазури