Специализацияпечатная графика
Техникаофорт, акватинта
Материалофорт на меди