Портфолио » Участие в 2591 » "Сила жизни"
СпециализацияОфорт
Техникаофорт, акватинта
МатериалБумага, краска